www.เครื่องบดพริก.com

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นครเครื่องบด
525-2-42839-7
ออมทรัพย์