www.เครื่องบดพริก.com

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นครเครื่องบด

525-2-42839-7

( ออมทรัพย์ )